Hierarchie Archy


Hierarchické struktury na Arše Noe-02

Během dlouhého letu archy Noe-02 je celá loď pod operativním vedením kapitána Leonharta, salariana, který celý dospělý život strávil na Citadele a specializuje se na mezirasové soužití. Někteří o něm mohou říci, že tyto schopnosti jsou zcela chladnokrevné, jiní tvrdí, že má na svou rasu netypickou empatii.

První důstojnicí je Queran, turianka se silným smyslem pro povinnost a za každých okolností ochotna poskytnout veškeré své síly pro dobro výpravy. Je to ona, koho jste pravděpodobně slyšeli křičet, když při nástupu nešlapalo zrovna vše jako hodinky.

Druhým důstojníkem je Benedikt Ito, rodák ze Země s pronikavým pohledem a tichým hlasem. Je primárně součástí denní směny, ale obě šichty lodi vůči němu mají obrovský respekt.

Posádka archy se dále dělí na denní a noční směnu, které se po dobu průletu Mléčnou dráhou pravidelně střídají v péči o loď a její pasažéry. V momentě, kdy Noe-02 doletí na hranici galaxie, obě směny se uloží ke spánku a předají kontrolu lodní umělé inteligenci, která loď provede 600 let dlouhým letem hlubokým vesmírem.

Tato posádka má velení, dokud Archa nenajde vhodnou planetu ke kolonizaci v nové galaxii.

Hierarchie nové kolonieMass Effect: The Citadel Council, Revealed

Jak všichni víme, jednotlivé rasy Rady mají diametrálně odlišné kultury a způsoby organizace společnosti. V rámci založení nové kolonie projekt Arch počítá s eventualitou, že si kolonisté zvolí nový, společný způsob velení a hierarchie.

Aby byla minimalizována nejistota v době přímo po příletu, Citadela stanovila vyslance, kteří zaujmou provizorní velení kolonie od každé rasy Rady. Jedná se o prověřené členy nižší politické sféry, kteří jsou srozuměni s tím, že jejich hlavním úkolem je navigovat kolonii skrze první měsíce či roky a svůj mandát ukončit uspořádáním férového pléna, v rámci kterého si kolonisté zvolí další mocenské uspořádání.

 • Za asari je vyslankyní Meassa, moudrá, klidná a většinu času tichá členka koloniální vlády, v jejím mírném výrazu je ale občas cítit temný mrak kdoví čeho v minulosti.
 • Za lidi je vyslancem Oliver Castillo, syn mocných rodičů, jistě schopný a inteligentní mladý muž, který své schopnosti zatím neměl mnoho šancí prokázat.
 • Za turiany je vyslancem Adare, muž s rovnou páteří, který za svou politickou kariéru nikdy nezměnil názor. Což je jeho vizitkou i slabinou.
 • Za salariany je vyslankyní Baraqua, která s sebou na Arše má svou pracně vyjednanou dceru. Jejich zvídavost a experimenty se většinou týkají alternativní technologie, která nevyužívá elektřinu ani biotiku.
 • Drell jsou zastoupeni turiany.
 • Kroganské zájmy zastupuje lidský vyslanec.
 • Quariané jsou pod patronáží salarianů.
 • Případní jedinci dalších ras spadají pod asari.

Každá rasa se dále organizuje podle svých zvyklostí.

Dočasné mimořádné hierarchie

Priority: Perseus Veil - Mass Effect 3 Guide - IGN

V případě mimořádných událostí, které vyžadují rychlé a rozhodné jednání, může být ustanovena dočasná mimořádná hierarchie (dále krizový štáb). Tato struktura umožňuje efektivní řízení krizí a zajišťuje, že správní specialisté a klíčové osoby jsou okamžitě aktivováni. Toto dočasné opatření může zavést velení posádky na příkaz kapitána. V jeho nepřítomnosti či neschopnosti tato pravomoc přechází na prvního důstojníka. Je-li toto opatření nutné zavést po začátku kolonizace může jej schválit prozatimní vyslanecká vláda do jejího nahrazení zvoleným vládním uspořádáním. 

Je-li velení Archy i vyslanecké těleso nepřítomno může krizový štáb na doporučení lodní virtuální inteligence uspořádat aktuálně aktivní posádka. Podoba této hierarchie není předem dána a měla by reflektovat nastalou mimořádnou situaci.

Cíle mimořádné hierarchie:

 • Aktivace krizového štábu: Krizový štáb musí být schopen rychle posoudit situaci a určovat nejvhodnější postup.
 • Specializovaná podpora: Virtuální inteligence může probudit cestující se specifickými dovednostmi potřebnými k řešení dané krize, jako jsou inženýři, lékaři, nebo diplomaté.
 • Rychlá mobilizace zdrojů: Všichni probuzení specialisté a důstojníci mají přístup k potřebným zdrojům a informacím pro efektivní řešení krizových situací.

Tímto způsobem je zajištěno, že Archa Noe-02 je připravena čelit jakýmkoli výzvám, které mohou nastat na její cestě k nové domovině v galaxii Andromeda.