Svět


Dungeons and Dragons neboli “dýendýčko“ je epické fantasy. Příběhy se zaměřují na dobrodružství hrdinů, kteří konají epické činy pomocí slova, meče a magie. Náš příběh se odehrává ve světě Zapomenuté říše (Forgotten Realms). Je to svět tak starý, že nynější civilizace a říše jsou vystavěny na zbytcích civilizací a říší už dávno zapomenutých. Je to svět magie i technologie.

V tomto světě se nachází kontinent Faerûn, který byl svědkem mnoha úžasných událostí i magických válek. Na severozápadě kontinentu leží Pobřeží mečů (Sword Coast), které je domovem měst jako Baldurova brána (Baldur’s Gate), Neverzim (Neverwinter), Luskan, Tvrzisvíc (Candle Keep), Hlubina (Waterdeep) a Černožár – místo, kde se náš příběh bude odehrávat.

Tento svět je domovem nespočtu ras, jako třeba lidí, elfů, trpaslíků, goliášů, tabaxi a mnoha dalších, z nichž mnoho ani nežije na povrchu, ale v Podtemnu (Underdark), hluboko pod zemským povrchem.

Velká města jsou propojena skrze nejrůznější organizace. Zmiňme třeba Harfeníky, kteří věří v sílu jednotlivce a jejich síla je ve vědění. Aliance lordů, která se pomocí politického vlivu velkých měst snaží udržet mír na Pobřeží mečů. Řád rukavice, plný čestných bojovníků, kteří přísahali vymýtit zlo v zemi. Zentarim, též známí jako Černá síť, jsou sice hlavně obchodníci, ale obchodují s čímkoliv a kýmkoliv. Za zmínku stojí, že Aliance lordů vznikla jako reakce na nekalé praktiky Zentarim. Nezapomínejme ani na Xanatharův cech, cech zlodějů a hrdlořezů, operující hlavně v Hlubině.