Svět Mass Effectu


Vesmírné lodě, umělá inteligence, mimozemské rasy a mnoho dalšího je charakteristické pro svět našeho LARPu. Možná jej znáte z počítačových her Mass Effect a možná toto univerzum teprve odhalujete. V každém případě bychom vám v tomto článku rádi pověděli o tom, co tento svět dělá jedinečným. Základním aspektem tohoto sci-fi univerza jsou vyspělé technologie které změnily lidskou společnost jak ji známe. Vědecký pokrok a objev jiných vesmírných civilizací lidstvo sjednotil pod vládou Organizace Spojených Národů. Jde tedy o relativně optimistický svět budoucnosti, avšak stále velmi militaristický. Přestože civilizace Mléčné Dráhy spolupracují v jistém statusu quo, rozsáhlé ozbrojené spory mezi jednotlivými rasami nejsou ojedinělé.  

Příběh Mass Effectu se odehrává v naší galaxii v nepříliš daleké budoucnosti 22. století. Lidstvo v roce 2148 na Marsu objevilo pozůstatky prastaré hvězdné civilizace. Artefakty z Marsu v letech po tomto průlomovém objevu odhalily lidstvu pokročilé technologie jako umělá gravitace či mezihvězdný let a posunuli jej vpřed raketovým tempem. Základ tohoto technologického pokroku je jev, který ovládá samotnou podstatu časoprostoru. Jev jemuž civilizace Mléčné Dráhy říkají “mass effect”.

Eezo – element nula

Prvek, kterým je tento jev možné ovládat se nazývá element nula (eezo). Jde o vedlejší produkt hvězdných explozí a supernov. Tento prvek je jedinečný tím, že když je vystaven elektrickému náboji, generuje pole temé síly, které mění hmotnost v něm obsažených těles. Podobně jako kdysi objev elektrického proudu či počítačů tato technologie pronikla do všech možných odvětví vědy, průmyslu i každodenního života a celé je změnila. Kromě efektů na hmotnost těles tento prvek také umožňuje pohyb nadsvětelnou rychlostí mezi hvězdnými soustavami. A tím lidstvu přiblížila vesmír mimo sluneční soustavu.

Síť mass relay

Element nula sice odemkl civilizacím Mléčné Dráhy mnohé pokroky, ale neméně důležitá událost pro příběh celého univerza byl objev sítě mass relays. Tato síť ohromných vesmírných struktur civilizacím Mléčné Dráhy umožnila cestovat napříč galaxií od jednoho mass relay k druhému v rámci hodin. Mass relays se tak staly defacto hvězdnými dálnicemi spojující shluky slunečních soustav v nichž pak mohou lodě cestovat pomocí eeza. Brzy po objevu těchto relé lidstvo narazilo na další civilizace, které již nějakou dobu tato relé používají. Některé z nichž jsou daleko vyspělejší než lidstvo. První setkání lidstva s jinými rasami pochopitelně neproběhla zcela hladce. Diplomatické neshody vyústily ve Válku prvního kontaktu s militaristickou rasou Turianů. 

Rada

Aby tento konflikt nepřerostl, Rada, vládnoucí orgán galaktické komunity, vyjednala mezi bojujícími stranami mír a přijala lidstvo do galaktického společenství. Během několika příštích desetiletí získalo lidstvo přístup k novým technologiím, které mu umožnily kolonizovat nové planety, a stalo se součástí sil Citadely, čímž se plně integrovalo do společenství vyspělých civilizací naší galaxie. Přestože Rada spojuje a vládne nad celou řadou civilizací, pouze ty nejmocnější z nich, tedy Turiané, Asari a Salariané v ní mohly zasedat. K této exkluzivní skupině se lidstvo přidalo až relativně nedávno před dějem našeho LARPu, když komandér Shepard (hlavní hrdina herní série) odrazil invazi Gethů.

Citadela

Centrem moci Rady je Citadela, další artefakt a zároven masivní vesmírná stanice, kterou, stejně jako dříve zmíněnou síť mass relays, vytvořilo společenství ras známé jako Protheané před mnoha tisíciletími. O této prastaré civilizaci se spekuluje, že je předchudcem všech současných ras Mléčné Dráhy, ale která již dávno zanikla. Nejnovější poznatky poukázaly na znepokojující skutečnost, že tuto kdysi mocnou říši svrhla ještě mocnější síla. Síla, které přes 50 000 let po zániku Protheanů musí Mléčná Dráha čelit znovu.

Reapeří invaze

Našemu příběhu těsně předchází zničující útok kolosálních sentientních vesmírných lodí v galaxii známých jako Reapeři. Předtím, než se jedna z jejich flotil objevila v sluneční soutavě byla jejich existence předmětem pouhých spekulací. Jejich zničující útok na Zemi však rychle vyvrátil veškeré pochybnosti o jejich existenci a síle. Další invazní flotily se objevují po celé galaxii a cílem jejich invaze zdá se být zničení veškerých vyspělých organických forem života. Civilizace pod vedením Rady nyní vedou válku o přežití. Válku, kterou zatím prohrávají.