Rasy Mass Effectu


V tomto článku najdete krátké medailonky s popisem jednotlivých ras, které jsou běžné v naší galaxii stejně jako na Arše. Vaše postava může být příslušníkem kterékoliv z nich, s výjimkou těch v sekci ‘nehratelné’, které na Arše přítomny nejsou. Je nám jasné, že kostýmové ztvárnění mimozemských ras tohoto světa je složité, a proto bude zcela stačit, pokud se k nim pokusíte přiblížit. V budoucnu na stránkách přibude i kostýmový průvodce, kterým se vám pokusíme pomoci se zvátrněním různých ras. Zároveň tento seznam není kompletní. Některé rasy jsme vynechali, protože v našem příběhu nehrají zásadní roli, nebo nám přišlo jejich kostýmové ztvárnění příliš náročné.

Citadela – galaktická rada

Asari

Asari jsou jednou z nejvlivnějších ras galaktické komunity. Jako první vynalezli mezihvězdný let a osídlili Citadelu. I přes jejich silný vliv (a jednu z nejmocnějších armád) jejich civilizace klade důraz především na diplomacii a spolupráci. Pocházejí z domovské planety Thessia. Lidé příslušníkům této rasy kvůli rysům připomínajícím lidské ženy připisují toto pohlaví. Ve skutečnosti však tato civilizace žádný podobný koncept nemá, jelikož tato rasa má jen jedno. Asari se běžně dožívají mnohem vyšších věků než lidé a sice v řádu staletí. Jejich kultura se dále vyznačuje vyšším nadáním pro biotické umění – tedy schopnost ovládat silová pole pomocí mysli a elementu nula v krvi. Přestože ve valné většině jsou Asari známí jako společenské a empatické osobnosti, tento dojem dokáže ošálit. Není vzácné aby Asari byl respektovaným bojovníkem či obávanou hlavou zločineckého kartelu.

Lidé

V roce 2186 lidstvo obývá řadu planet v Mléčné Dráze. Ačkoliv jsou nejmladším přírůstkem do galaktické komunity, jejich vliv a přítomnost se rozrostl nejrychleji ze všech ostatních ras této galaxie. Ostatními kulturami je lidstvo vnímané jako inteligentní avšak nepředvídatelné a často bezohledné. Lidé se díky pokroku v medicíně dožívají přes v průměru okolo 150 let. Oproti 21. století jsou v 22. sjednoceni pod Organizací Spojených Národů. K tomu vedl objev mimozemských artefaktů na Marsu a brzy na to dalších ras v galaxii. Tyto události vedly k odklonu od dělení na základě národností a etnik a k vzestupu nové lidské identity která stojí v kontrastu k všem ‘mimozemským’. S výjimkou války prvního kontaktu s Turiany však tato identita není zdrojem konfliktů ale spíše pojící silou. Díky ní se lidstvu podařilo překonat valnou většinu mezilidských nešvarů.

Salariané

Valern (MR) | Mass Effect Fan Fiction Wiki | Fandom

Pokud jsou Asari známí pro svou dlouhověkost, tak Salariané, kteří se vzácně dožijí více jak čtyřiceti let pravým opakem. Jejich nadlidský metabolizmus jim však umožňuje využít každý moment této relativně krátké délky života. Možná právě kvůli relativně krátkému času, který každý jedinec této rasy má, je jejich kultura založená na meritokracii, chladné logice a pragmatismu, když si nemohou dovolit luxus idealismu. I mezi takto vypočítavou rasou jsou však silné rodinné vazby. Salariané kteří se vylíhnou ze stejné kupy vajec pod ochranou stejné ‘Dalatrasy’, tedy matriarchy pověřené péčí o děti, spolu poté sdílí pouto podobné lidským sourozencům. Jejich civilizace se v galaktické komunitě těší velkému vlivu jehož zdroj lze shrnout větou ‘vědění je síla’ a to ať už jde o vědění získané vědeckým pokrokem či špionáží. Jejich chladná logika jim v galaktické komunitě ale získala i řadiu nepřátel. Nejzásadnější z nich jsou Krogané, které tato civilizace nejdříve pozdvihla do technologické vyspělosti, poté využila jako armádu a nakonec když se proti ní Krogané obrátili, využila biologických zbraní aby tuto rebelii brutálně potlačila. 

Turiané

Rasa Turianů pocházející z planety Plaven je další z mocných civilizací v galaktické radě. Jejich kultura je založena na službě společnosti, jasné a rigidní hierarchii, kolektivní zodpovědnosti a řádu. Pokud toto zní více jako popis armádní jednotky než vesmírné civilizace, je to proto, že Turianská společnost je silně centralizovaná okolo svých ozbrojených složek. Kdo by se však domníval že jde o kulturu plenitelů byl by na omylu. Turiané jsou známí pro svůj smysl pro čest jejich společnost charakterizuje smysl pro kamarádství a loajalitu a vytváří v jejich řadách trvalá pouta. Z biologického hlediska jde o rasu velmi podobnou lidem co se dlouhověkosti, síly či inteligence a fyziologie týče. Jedním zásadním rysem je však přítomnost kovových prvků v pokožce která jim propůjčuje charakteristickou našedlou pleť.

Rasy mimo galaktickou Radu

Drell

Drell - Mass Effect 3 Guide - IGN

Drell jsou známí pro svou půvabnou hbitost, hlubokou spiritualitu a jedinečnou přizpůsobivost. Drell jsou původem z pouštního světa Rakhany, kde čelili ekologické katastrofě kvůli průmyslovému znečištění a přelidnění, což vedlo k jejich úpadku. Hanar, další druh v galaxii, je zachránil před vyhynutím a nabídl jim útočiště na jejich domovské planetě Kahje, která je však oceánská planeta a tedy pravý opak jejich domova.  Drellská kultura je založená na dlouho uchovávaných tradicích a spiritualiitě. Tyto rysy přejali od svých zachránců z rasy Hanar, kteří je také naučili důležitosti vzájemné komunitní pomoci. Drell se běžně dožívají okolo 85 let. Jejich fyziologie je srovnatelná s lidskou co se týče smyslů a síly. Díky jejich pouštnímu habitatu kde je nutné mít v paměti zdroje vody a živin mají však jedinečnou schopnost pamatovat si místa a bytosti. Tyto vzpomínky jsou tak zakořeněné, že i nejnepatrnější podněty mohou vyvolat silné vzpomínky a emoce. 

Krogané

Krogané jsou fyzicky impozantní a odolný druh, známý pro svůj drsný vzhled a kontroverzní historii. Krogané, kteří pocházejí z nehostinného světa Tuchanka, se vyvinuli v nelítostném prostředí, což dalo vzniknout jejich tvrdým exoskeletům, záložním orgánovým systémům a neuvěřitelně robustní fyziologii. Historicky to byla válečná společnost s klany neustále zapletených do konfliktů o zdroje a území. Jejich rychlá reprodukce a agresivní expanze však nakonec vedly ke katastrofickému přelidnění a rozsáhlé devastaci jejich domovského světa. Rasa Kroganů byla pozvednuta Salariany, aby bojovali s invazí Rachni, ale jejich následné povstání proti Salarianům, známé jako Kroganské povstání, mělo za následek zpustošení mnoha planet. V důsledku toho byli Krogané vystaveni genofágu, biologické zbrani, která drasticky snížila jejich porodnost a bránila jejich zotavení jako druhu. Navzdory těmto výzvám zůstávají Kroganové odolní a nezávislí, cení si síly, cti a loajality ke svým klanům. S nedávno vypuštěným lékem proti genofágu hrají významnou roli při obraně galaxie, snaží se znovu vybudovat svou civilizaci a zajistit lepší budoucnost pro svůj lid.

Quariané

Quariané jsou kočovná civilizace, která je známá svou vynalézavostí, technickou zdatností a jedinečnými environmentálními obleky. Quariané, původně z planety Rannoch, byli kdysi tvůrci pokročilé umělé inteligence známé jako Gethové. Konflikt s jejich výtvory však vedl k vyhnání Quarianů z jejich domovského světa. Nyní žijí na palubě flotily lodí, neustále cestující vesmírem a hledající zdroje a nový domov. Jejich charakteristické enviromentální obleky, nezbytné kvůli oslabenému imunitnímu systému, slouží zároveň jako ochranný prostředek a kulturní symbol, ztělesňující jejich odolnost a přizpůsobivost. Navzdory předsudkům jiných ras kvůli své historii s Gethy jsou Quariané zkušení inženýři, obchodníci a hackeři, kteří galaktické komunitě přinášejí cenné zkušenosti. Jejich kultura si cení vynalézavosti, solidarity a zachování svého dědictví, když se snaží znovu získat své místo v galaxii. Fyziologicky Quariané připomínají ve většině ohledů lidi avšak je těžké usuzovat jak vypadají jelikož si kvůli své oslabené imunitě nemohou sundat své obleky. Je však známo že jejich pokožka má nafialovělý či lehce modrý odstín.

Nehratelné

Batariáni

Batariáni jsou druh známý pro své agresivní a izolacionistické tendence. Jejich společnost pocházející z hustě obydleného světa Khar’shan se vyznačuje autoritářstvím, kastovními systémy a přísným dodržováním státní kontroly. Batariánská kultura si cení síly, poslušnosti a souladu s vládnoucím režimem, přičemž nesouhlas je často tvrdě potlačován. Mají pověst pirátství, otroctví a kriminality, což vede k napjatým vztahům s ostatními druhy v galaxii. Po zhroucení Batarianské hegemonie, centralizované vlády, kvůli konfliktům a invazi Reaperů, se mnoho batarianů dostalo na okraj a rozprchlo se. Navzdory tomu zbytky batarianské společnosti nadále fungují nezávisle a často se zapojují do nezákonných činností, aby přežili. Jejich složitá historie a sporná pověst vedla k tomu že jim žádná z ostatních civilizací nepomohla když Reapeři napadli jejich domovskou planetu.

Vorcha

Vorchové jsou odolný a přizpůsobivý druh pocházející z drsného prostředí domovského světa Heshtok. Vorchové jsou z biologického hlediska známí pro svou rychlou reprodukci a pozoruhodné regenerační schopnosti. Ty jim umožňují přežít v extrémních podmínkách, kde jiné druhy nemohou. Navzdory své odolnosti, mají Vorchové krátkou délku života. Navíc tato rasa postrádá soudržnou společnost nebo kulturu. Místo toho tvoří volně pletené smečky nebo gangy, které se často zabývají žoldáckou prací nebo kriminální činností, aby přežili. Jejich nomádský životní styl a sklon ke konfliktům vedou většinu ostatních civilizací k opovrhování tímto druhem. Nejspíše také proto se nikdo neobtěžuje s pokusy s touto rasou spolupracovat při obraně galaxie či s jejich záchranou. Navzdory jejich pověsti primitivních a násilnických, mají Vorcha vrozenou inteligenci a schopnost se učit, což z nich dělá impozantní protivníky v boji. Sami o sobě nejsou rasou létající do vesmíru, i když mnozí našli cestu mimo jejich domovskou planetu jako černí pasažéři na cizích lodích či rovnou jako jejich nová posádka poté co ta původní záhadně zmizela. 

Volusové

Volusové jsou druh proslulý svými odbornými znalostmi v oblasti financí, obchodu a diplomacie. Volusové pocházejí z vysokotlaké atmosféry planety Irune, kde si vyvinuli jedinečnou dýchací soustavu, která je nutí nosit přetlakové obleky v prostředí s – pro lidi a jiné druhy – běžným složením atmosféry. Fyzicky se vyznačují podsaditou postavou a výraznými obleky, které zároveň slouží jako ochrana. Společnost Volus se točí kolem obchodu a podnikání, také díky tomu jejich domovský svět řídí obchodní hierarchie. Navzdory nedostatku vojenských schopností vynikají Volus v ekonomických jednáních a využívají svůj finanční vliv k prosazování svých zájmů. Jejich opatrný a pragmatický přístup k diplomacii z nich dělá cenné prostředníky v galaktických záležitostech. Ačkoli jsou Volus často přehlíženi kvůli jejich nedostatečné fyzické zdatnosti, hrají zásadní roli v galaktické ekonomice.