Povolání


Rasu už jste si vybrali, říkáte, ale čemu se bude váš hrdina věnovat? Samozřejmě, dobrodruha tvoří mnoho charakterových rysů, vrozených vloh a talentů, životních zkušeností… Ale všichni tak trochu tušíme, že každý hrdina má právě jedno povolání, kterému se naplno věnuje a jehož taje odhaluje. Která si v naší hře můžete zvolit?
Čtěte dále, hrdinové…

Druid se specializuje na kouzlení a schopnosti spojené s přírodou, jako je ovládání zvířat, léčení a ovládání rostlin. Druidové jsou spojeni s duchem přírody a často se vyznačují tím, že se snaží udržovat rovnováhu v přírodě a chránit ji před narušením.

Kruh Měsíce: Specializuje se na bojové dovednosti a obranu. Druidové tohoto kruhu mohou měnit své tělo a proměnit se do silných zvířat, což jim umožňuje bojovat v tváří v tvář.

Kruh Hvězd: Specializuje se na kouzla založená na astrální magii, což jim umožňuje léčit a ochraňovat své spolubojovníky. Druidové tohoto kruhu také vlastní unikátní hvězdnou mapu, kterou mohou použít k navigaci v přírodě a k odhalení tajemství vesmíru.

Kruh Spór: Tento kruh může používat houby k léčení a ochraně, ale také k boji a útoku. Druidové tohoto kruhu se mohou transformovat do podoby houby a získat tak nové schopnosti a obranu.


Zloděj se zaměřuje na využívání svých mnoha dovedností, ať už se jedná o nalezení slabiny ve zbroji, vymluvení se z prekérní situace, či získání těžce dostupných cenin. Postupně si vybírá, jakým směrem se chce ubírat, a v čem se chce zdokonalovat. Zvyšuje tak šance, že jeho prsty, slova či čepele budou na špatném místě ve správný čas.

Lapka: Aneb tichošlápek, který se vydává cestou opatrnosti, svůj čas věnuje tomu, aby se zlepšil v řešení komplikovaných situací bez problémů, které během nich často vznikají. Jeho neustálá schopnost vyhýbat se konfliktu, ať už díky schopnosti skrýt se a odejít bez povšimnutí, odemčení zámku, který by jiným dělal problémy, nebo zasáhnout skulinku, které by si běžný válečník nevšiml.

Zabiják: Dle jména je jisté, že se jedná o někoho, kdo má za prioritu sprovodit ze světa své nepřátele. Preferuje kratší chladné zbraně, jako například dýky a vrhací nože, které se dají ukrýt před nechtěnými zraky. Pak bez povšimnutí se dostat ke svému cíli, co nejrychleji se ho zbavit za pomocí všemožných pomůcek, jedů a pak utéct, dokud jeho služby nebudou opět potřeba.

Bohatýr: Charismatický šermíř, duelista. Tento šarlatán, či hrdina? Bojuje nečistě, i za pomoci slov, je-li to potřeba. Hlavně být rychlý a neusnout na vavřínech! V boji se snaží převážně protancovat mezi nepřáteli. Podobně jako ostatní zlodějíčci, nevydrží moc ran, pokud ho ovšem trefí.


Černokněžníci pátrají po pravdě ukryté mezi předivem světů. Jejich magické nadání jim umožnilo kontaktovat tajemnou a mocnou bytost z jiné pláně existence, slibující vědění a sílu – ale nic není zadarmo.

Nebešťan: Uzavřel jsi pakt s mocnou bytostí z Vyšších plání, která ti dala nahlédnout svatého světla, které prozařuje kosmos. Pozměněn touto zkušeností ses stal nositelem jiskry, který prosvětluje temnotu smrtelných plání.

Démon: Přinutil jsi zlovolnou bytost z Nižších plání, aby s tebou uzavřela pakt. Prostupuje tě nenasytná síla pekla, která touží pálit a ničit.

Prokletá Čepel: Dovolil jsi tajemné stínové entitě, aby posedla tvoji zbraň. Místo toho, abys v boji stál opodál, dáváš přednost vrhnout se do bitevní vřavy a nakrmit svoji temnou čepel krví svých nepřátel.


Válečníci jsou mistři zbraní a zbrojí. Nejlépe vyzbrojení ze všech dobrodruhů, jejich místo je ve víru bitevní vřavy.

Pán bitvy: Znáš vše, co se o boji dá vědět, tvůj bojový styl je výsledkem generací zkušeností. Bez ohledu na to jakou zbraň máš či nemáš v ruce, vždy si v šarvátce víš rady.

Šampión: V jednoduchosti je síla. Perfektní fyzická forma z tebe dělá neprostupnou zeď i drtivé kladivo.

Magický rytíř: Kombinuješ bojové mistrovství se studiem magie. Oproti kouzelníkům neznáš příliš mnoho kouzel, ale zato je dokážeš v chaosu bitvy dokonale použít.


Bard je potulný umělec, který slovy, zpěvem a trochou magie inspiruje své spolubojovníky a zatracuje své nepřátele. 

Katedra odvahy: Jsi odvážný pěvec putující světem, který vypráví příběhy dávných hrdinů a zapisuje skutky těch nadcházejících. Tvoje slova dokážou povzbudit dobrodruhy k činům hodným velkolepých balad.

Katedra meče: Každý příběh potřebuje hlavního hrdinu – a kdo jiný by se jím měl stát než ten, kdo ví jak příběhy fungují. S oblibou se vrháš do boje, abys vlastním mečem udával tempo.


Klerik, svatý muž, který skrz modlitby dostává pomoc od nadpřirozených sil, moc která tvoří zázraky.

Sféra života: Sféra života je cesta která dodává klerikům moc vyléčit i ty nejhorší stavy, dodává moc, zachránit i ty, kteří sami nevěří že mohou být zachránění.

Sféra řádu: Cesta disciplíny a zákonu. Cesta zákona, cesta ochránců nevinných. Sféra řádu dodává sílu stát a dokázat trochu od všeho v pomoci těch co si vybere.

Sféra války: Válka se projevuje mnoha způsoby, je neúprosná a krutá. ale v některých chvílích se projevuje jako heroická, a i v ní můžeš najít laskavost. Klerici této sféry jsou válečníci projevující neúprosnost ale i štědrost. Chrání své spolubojovníky zbraní v ruce, a dopomáhají jim zpět na nohy když to potřebují.


Barbar, mocný válečník, nejodolnější ze všech, je schopen jít do bojového transu ve kterém i zranění co by ho měli rozpůlit, ho jen pomuchlají.

Cesta berserka: Nesmrtelní válečníci, schopní zahodit část své výdrže pro nadlidskou sílu, ale neschopni sami zastavit své řádění.

Cesta zvěstovatele bouří: Válečník, schopen napojit se na samotnou přírodu, a využívat živlů ve svém vlastním těle a v těle svých druhů, díky kterým je schopen dodat hromové rány.

Cesta duchů: Cesta nejstarší, válečníci této cesty jsou schopni se napojit na samotné duchy přírody. Schopni navázat kontakt a sdílet své duše s těmito duchy, propůjčovat si jejich moc, a stát se součástí běhu samotného života.


Paladin, zastánce spravedlnosti a ochránce slabších. Válečníci získávající moc od bohů a vlastních přesvědčení. Ničitelé zla.

Přísaha oddanosti: Kavalíři nejvyšší úrovně. Kteří zastávají že nikdy neuprchnnou, nikdy nezalžou, a nikdy nepodlehnou, ať je jejich sokem kdokoli.

Přísaha odplaty: Bojovníci bez slitování, oděni vírou že pokud by si měli vybrat mezi bojem proti zapřísáhlému nepřítely, nebo nižšímu zlu, vyberou si větší zlo.

Přísaha prastarých: Přísaha stará jak čas sám, válečníci co si zvolí tuto přísahu jsou nazýváni často jako vílí rytíři. Zastánci starých způsobů, dobroty, a řádu. Nic před nimi neuteče, a válečníci co s radostí položí život za to aby svět byl tak jak má být.


Kouzelník se narodí s neuvěřitelným magickým nadáním, ale jeho schopnosti musí vyvíjet pravidelným studiem a zkoumáním. Jeho kouzelná kniha je naplněna jeho nejvýznamnějším magickým výzkumem – kouzly, které již ovládá, i poznámkami k těm, kterým stále přichází na kloub. Do hlavy se mu nevejde neomezené množství zaklínadel, proto musí ze své knihy pečlivě vybírat ta, která bude potřebovat. Ztráta této knihy by ho značně omezila v jeho možnostech, ale díky ní dokáže poskytnout svým společníkům značnou výhodu v boji proti temným silám.

Je to povolání, které vyžaduje od hráčů nejvíce práce a přemýšlení o svých volbách, ale zároveň mu nabízí nejvíce svobody. Je nutné si pečlivě vybírat kouzla, protože každé rozhodnutí má dalekosáhlé následky. Pro úspěšné hraní Kouzelníka je nutné být pravidlový nadšenec a ochoten vynaložit mnoho úsilí na naučení se svých kouzel. Budete si muset zvolit správnou kombinaci a udržovat si přehled o svých schopnostech, abyste mohli skvěle fungovat ve své roli.