O Povaze černožárské neboli De Tempermentura Aterauri


“Kdybys prošel světa kraj,
dostal se až na okraj,
Poznal lásku, dračí spár…
Neznal bys náš Černožár!”

Pokud by ctěný čtenář nechtěl déle číst, lidová píseň uvedená výše přesně vystihuje pozici a význam vesnice černožárské do doby přibližně před měsícem, o které bude ještě řeč.

Tedy, nechoďme kolem horké kaše – pokud by se ctěný čtenář vydal do Černožáru například před půl rokem, vyrazil by z Hlubiny na jih k Brodu dýky a odtud po břehu Delimberské řeky na východ okolo Jižního lesa. Poté by dorazil na úpatí Šedých hřebenů, kde na hraně Vysokého hvozdu by našel Černožár u Zářících vodopádů.

Nicméně, je třeba si položit otázku, jestli by si vesnice černožárské takový cestovatel všiml.

Jistě, dnes se to zdá nepředstavitelné, nicméně považte – co je zajímavého na vesnici a jejím lidu, který se zabývá převážně stavbou milířů a výrobou dřevěného uhlí, od čehož vesnice tato dostala své jméno? Takových vesnic je v celém světě co kapek v oceánu.

Přesto však, nechci být prohlášen za škarohlída. Černožárská krčma platí za místo, které sice neoplývá nejlepším zbožím, zato příjemný večer se zde dá strávit vpravdě za pakatel a hostinští, kteří tento podnik provozují, jsou bodří chlapíci, kteří umí vzít za práci a dobrou zábavu nikdy nezkazí.

Druhým (poměrně) významným místem je pak svatostánek hned dvojice bohů Tyra a Torma, který se těší přízni věřících a je místem oslav, které připomínají činy hrdinů těchto bohů.

Třetí dominantou místa… Inu, už jsem říkal, že Černožár bývala spíše neznámou vesnicí? Ale, hmmm… Lesy. Lesy, inu, okolní lesy tam mají pěkné, k lovu vybízející.

Nicméně, toto vše se změnilo před měsícem, jak jistě ctěný čtenář slyšel, pokud mu úlisní skřeti uši neuřezali. Jak známo, je to právě v blízkosti Černožáru, kde se objevil Labyrint, o kterém se mnozí domnívají, že je místem skrytých pokladů a slávy. Proto do této dříve vlastně nepodstatné vesnice nyní proudí davy lidí i mnohých hrdinů, aby celou záležitost prozkoumali a na vlastní oči se přesvědčili. Černožár se tedy v dnešních dnech stává novým cílem mnoha duší a na jeho obyvatelích je, aby tuto svou příležitost nepromarnili.

… Inu, znáte to… Nová doba… Nové příležitosti…