Monstra


Svět Zapomenutých Říší je plný nepřátel. Karavana může být ráda, že je napadena bandity, kterým jde jen o zisk a dá se s nimi vyjednávat. Může se totiž stát, že se k lidským obydlím odváží něco horšího. Třeba lidožravý troll, kterému v žádném případě nejde o majetek, který karavana převáží. Vesnice může být napadena tlupou hyenoidních lidí zvaných gnollové, kteří potřebují oběti pro své zlé božstvo. Dobrodruzi jsou tak odměňováni, když takovýmto událostem brání. Ne jednou se stalo, že skupina dobrodruhů, která byla najata, aby prozkoumala aktivity místního kultu, najednou musela čelit démonovi, kterého tento kult povolal. 

Aby dobrodruzi mohli čelit takovým nepřátelům, je potřeba být dobře vybaven a proto jsou zbrojíři, kováři, alchymisté, kupci a další obchodníci vždy rádi, když se objeví skupinka dobrodruhů. Důležitou součástí vybavení jsou i magické předměty, které na sobě mají nejrůznější magické efekty, které zvedají efektivitu družiny, nebo jí mohou poskytovat úplně nové možnosti. Obchod s takovými předměty není úplně běžný, takže jejich nejlepší zdroj je právě průzkum.

Existuje mnoho nepřátel. Naštěstí jsou i lidé, kteří se živí jejich zkoumáním a za peníze sdílí informace, kterých svým výzkumem nabyli. Důležité informace o tom, čemu se chystají čelit mohou dobrodruzi získat z knih nebo i od místních v hospodě.

Nepřátelé se dělí do následujících kategorií:

 • Aberace – Inteligentní bytosti nepocházející z naší pláně existence, jsou magicky nadané.
 • Bestie – Mohlo by se říct, že to jsou jen zvířata, ale patří sem i opice větší než dům.
 • Nebešťané – Bytosti z vyšších plání existence, slouží bohům a konají dobro.
 • Konstrukty – Jsou tvořeny, ne rozeny. Patří sem třeba golemové. Často jsou schopny myslet.
 • Draci – Prostě draci a jim podobní.
 • Elementálové – Bytosti tvořené základními elementy, jako třeba oheň a země.
 • Víly – Magické bytosti z pláně víl (Feywild). Vyskytují se mezi nimi i zlé rasy.
 • Démoni – Zkažené bytosti z nižších plání existence. Opak Celestiálů. Démoni a ďáblové.
 • Obři – Přesto, že se mohou podobat lidem tvarově, velikostně se blíží velkým budovám.
 • Lidé – Lidští obyvatelé Zapomenutých říší.
 • Monstrozity – Mají blízko ke zvířatům, byly ale stvořeny za pomoci magie.
 • Slizy – Neinteligentní želatinové bytosti jejichž jediným cílem je jíst.
 • Rostliny – Rostlinné bytosti jsou často inteligentní, a ne vždy agresivní.
 • Nemrtví – Kdysi živí, nyní ani živí ani mrtví. Vzkříšeni pomocí magie nebo prokletí.