Magie


Co je vlastně kouzlo? Magická energie se dá tvarovat do magického efektu, a ten se právě nazývá kouzlem. Přestože se magie dělí na Božskou (Divine) a Okultní (Arcane) tvarování kouzla probíhá podle stejných pravidel: 

  • Sesílatel kouzla musí vyřknout magickou formuli. Ta je velmi osobní a každý sesílatel má pro konkrétní kouzlo svou. Takže lze jen těžko rozpoznat jaké kouzlo je zrovna sesíláno. Pro barda to může být úryvek písně, pro kněze modlitba, pro černokněžníka kletba v cizím jazyce. Důležité je, že jedno kouzlo, seslané deseti lidmi, bude znít desetkrát jinak.
  • Kouzla také vyžadují takzvané somatické komponenty. Jedná se o gesta prováděná zpravidla, nikoli však výlučně, rukou. 
  • Poslední složkou může být, zejména u mocnějších kouzel, materiální komponent. Například drahokam určité kvality (zpravidla vyjádřené cenou), nebo stříbrný prach. Některá kouzla tyto komponenty konzumují. Pro jiná kouzla tento komponent stačí pořídit jednou a dá se „recyklovat“.

Každý sesílatel potřebuje magické ohnisko. To, jak takové ohnisko vypadá, se liší podle druhu magie, kterou provozuje. Paladinovi stačí štít s namalovaným symbolem jeho víry. Kněz bude mít řetízek se symbolem svého boha. Čarodějové preferují křišťálovou kouli.
Ti kdož provozují Božskou magii, mají přístup ke všem kouzlům, které jim je jejich bůh ochotný poskytnout. Musí si však zvolit omezené množství, které jsou schopni pro každý den seslat. Okultní magie je složitější na naučení, protože kouzelníci nedostanou nic takříkajíc zadarmo. Ve výsledku nemají přístup k tolika kouzlům, ale nemusí tak moc řešit, množství kouzel, která jsou schopni v daném dni seslat.

Jen malé množství kouzel je tak nenáročné, že jdou používat celý den. Takovému kouzlu se říká zaklínadlo a v této kategorii se nachází útočná i podpůrná zaklínadla. Nejsou tak užitečná, jako kouzla první až čtvrté úrovně, ale není potřeba jimi šetřit. Kouzla spadající do úrovní mají jen omezené množství seslání na každý den. Spánkem se tento limit obnovuje.