Snové bytosti


V temném lese zašelestí ježek. Na královském dvoře jsou zbrojnoši a pážata. Loď zmítanou bouří se pokouší ovládnout námořníci. Sny často generují různé bytosti, které je dotváří. Většinou se však jedná sotva o víc, než jen o komparz na pozadí. Jsou stěží rozeznatelné jeden od druhého a občas se dokonce může zdát, že se jejich tváře opakují. Mají jen jednu úlohu, a pokud se sen přemění na situaci, která už jejich přítomnost nevyžaduje, nejspíš se prostě rozplynou. Zkušeným snoplavcům se někdy podaří někoho z nich přimět i ke složitější interakci nebo jinému způsobu chování, úspěch takové snahy ale rozhodně není zaručený. 

Jiné bytosti jsou pro určitý sen klíčové: nepřátelský pistolník ve snu o duelu, hladový vlk ve snu o útěku temným lesem… Ty mají víc charakteru a jsou schopni širší škály interakcí, pořád jsou ale produktem jednoho snu, mimo který nemají žádné vazby. 

Protože sen oba tyto druhy postav potřebuje, vytvoří je v nějaké podobě znovu, kdykoli je jich opět potřeba. Další a další členové lynčujícího davu tak mohou přicházet prakticky neustále, zatímco pokud ve snu o westernovém městečku zemře šerif, další se nejspíš znovu objeví až tehdy, kdy do snu někdo opětovně vstoupí. 

To, že sen takové postavy znovu vytvoří “v nějaké podobě”, je přitom podstatné. Nová podoba může snadno být charakterem nebo vzhledem odlišná od té původní a na skon té původní si sen či osoby v něm můžou pamatovat a můžou na něj reagovat. Někdy se dokonce sen posune dál ve svém příběhu. Po smrti šerifa se tedy sen může posunout do snu o anarchii ve westernovém městečku bez šerifa, do snu o městečku, kde je šerif jedna ruka s bandity a podobně. Podobné posuny mohou nastat i tehdy, když snoplavci sen výrazně ovlivní jinak, například když pod jejich vlivem šerif začne pít. 

Kromě postav pevně svázaných se sny je tu také zvláštní druh bytostí, které dokážou mezi sny přecházet. Uvědomují si sebe sama, mají své vlastní zájmy přesahující jeden konkrétní sen, mají vlastní vzpomínky, názory a vztahy. Když jim snoplavec pomůže nebo je podvede, zapamatují si to. Když zemřou, jsou ztracené nenávratně. 

Někdy může být obtížné rozlišit tyto snové bytosti přecházející mezi sny od snoplavců. Většinou mívají oproti snoplavcům menší škálu emocí a zájmů, ale ne vždy. Hlavním rozdílem se zdá být, že snové bytosti se nemusí nikdy probouzet.