Snoplavectví z pohledu reality


Snoplavectví je v základu rozšířená forma lucidního snění, ale vlastně mnohem víc. Umožňuje se ve snech potkávat a spolupracovat s někým, kdo je na míle daleko a využívat časové dilatace ve snu (např. naučit se na maturitu za jednu noc). Také poskytuje možnosti nastavení podmínek ve snu k různým experimentům, to ale vyžaduje vzdělání v oboru daného experimentu, specializované snoplavecké dovednosti a přísná mentální cvičení, která pomohou podmínky snu nastavit tak, aby odpovídaly těm reálným a snoplavec je omylem ani dál nijak neovlivňoval. I na přenášení běžnějších poznatků je potřeba provádět mentální cvičení, ale ta umí vesměs každý, kdo se snoplavectvím zabývá.

Snoplavectví je aktivně využívané něco mezi pěti a deseti lety – někdy v tom období se postupně vynořilo z oblasti “jsou lidé, kteří umí lucidně snít” do oblasti “hele, s tím se dá pracovat” a od té doby prošlo překotným vývojem (trochu jako informační technologie v našem světě). Poznatků je mnoho, poměrně rychle okolo toho vyrostly vědecké disciplíny, specializace, teorie, které byly někdy potvrzeny, jindy překonány.

V pohledu na fenomén snoplavectví je vědecká obec rozpolcená: jsou tu zarytí odpůrci, kterých není málo a kteří v extrémním případě označují tyto postupy za šarlatánské. Jsou tu opatrní i nadšení příznivci, kteří vítají nové možnosti, které snoplavectví přináší. Řada institucí poskytuje snoplaveckým vědcům granty, avšak zdaleka ne všechny. Stejně tak ne všichni jsou ochotni publikovat vědecké práce na toto téma.

Snoplavectví lze pochopitelně i různě zneužívat, ať již k získávání informací pronikáním do snů těch, kteří jimi disponují (byť to chce trpělivost a není to příliš spolehlivé), k vyřizování účtů (nejspíš sice není možné někoho ze sna fyzicky poškodit, ale jsou tu jiné, subtilnější možnosti) či k paparazzi špehování slavných osobností. Možností je řada. Proběhla celá řada pokusů svázat snoplavectví legislativním rámcem – výsledky jsou zatím diskutabilní. Není výjimkou, když si celebrity najímají snoplavce na ochranu svých snů.
I přes to, kolik času a pozornosti je v posledních letech snoplavectví věnováno, nejsou jednoznačně vyjasněny odpovědi na některé základní otázky. Kupříkladu co jsou vlastně Snové pláně? Je to jiný svět, který navštěvujeme? Hledáme v něm nebo ho formujeme? Je to dimenze, která byla kdysi dávno prázdná a postupně ji plní sny? Je to stav mysli, do kterého se uvádíme? Souvisí jejich obsah s kolektivním nevědomím? Jak je možné, že lze najít sny, které se řídí fyzikálními zákony, i takové, které jimi ovlivněny nejsou? Či sny, které se řídí pravidly různých náboženství?

Přesto zájem o snoplavectví stále roste a je to obor, který před sebou má jistě velkou budoucnost.