Snoplavci a spáči


Člověk se může do snů přenést dvěma způsoby: jako snoplavec, nebo jako spáč. 

Spáči jsou obyčejní lidé, kteří usnuli a sní. Nemají nad sny žádnou kontrolu a po probuzení si většinou pamatují nanejvýš nesourodé útržky. Z hlediska snoplavců se spáči poměrně náhodně objevují ve snech, přebírají v nich různé role, a pak z nich zase mizí. Bývá obtížné jejich pohyb předvídat nebo i jen interagovat s jedním konkrétním spáčem – snadno se může stát, že spáče snění strhne do jiného snu, zatímco snoplavec zůstává v tom původním. 

Lidem schopným využívat možnosti snění se říká snoplavci

Jejich první zásadní výhodou je to, že si uvědomují, že jsou ve snech, a mohou se v nich rozhodovat stejně racionálně jako za bdělého stavu. Zároveň znají techniky, díky kterým si dokážou pamatovat důležité poznatky ze snů po probuzení a naopak přenášet znalosti z reálného světa do snění. Mohou tedy postupně rozvíjet své schopnosti nebo spřádat dlouhodobější plány. 

Dále jsou snoplavci schopní stabilizovat do jisté míry sny kolem sebe. Nepropadají se tak často do jiných snů a dokážou se ubránit probuzení například následkem noční můry. Využívání této schopnosti se snoplavcům brzy stane přirozeností a většinou si ani neuvědomují, že ji používají.

Kromě stabilizace dokážou snoplavci sny dokonce do jisté míry též cíleně ovlivňovat. Mohou se rozhodnout, do kterého snu vstoupit a kdy ho zase opustit (byť i oni v tom mají značná omezení), umí posunout vyznění snu nebo najít způsoby, jak v něm obstát. 

V neposlední řadě se jim občas podaří ve snech ukořistit různé druhy bohatství. 

Způsobů, jak se stát snoplavcem, je celá řada, od přirozeného talentu po profesionální výcvik poskytnutý výzkumným ústavem nebo třeba korporací. Vždy ale zahrnuje uvědomění si sebe sama a převzetí kontroly nad svou snovou podobou.

Svoji snovou personu může snoplavec ovlivňovat jen do určité míry – je to přisuzováno již zmíněné tendenci stabilizovat své okolí. Nicméně pořád lze mít velkou sílu nebo metat kouzla. Paradoxně jsou v tomto ohledu občas ve výhodě běžní spáči, kterým se může zdát, že jsou obří jednorožec, a všechny rozdupat (velký extrém, ale není to nemožné). Důvod tkví nejspíš v tom, že jejich ukotvení je mnohem slabší.

Počet snoplavců nikdo nezná, lze však očekávat, že jich není velké množství, protože snoplavba byla zdokonalená do dnešní podoby jen relativně nedávno a teprve se rozmáhá.