Snění


Snění je velmi proměnlivé a popisuje se poměrně obtížně. Přesto ho lze zjednodušeně rozdělit na dvě základní vrstvysnové kapsy, které vždy ukrývají jeden konkrétní sen, a Snové pláně, které jednotlivé kapsy propojují. 

Sny ve snových kapsách představují jakýsi uzavřený biotop, čítající jednu nebo více situací, které spolu nutně nemusí (podle logiky v realitě) souviset. Díky této uzavřenosti a svébytnosti je možné hledat konkrétní sen nebo o něm mluvit se snoplavci, kteří ho navštívili jindy. 

Když se snoplavci podaří zorientovat a zachovat se odpovídajícím způsobem, scéna se může změnit (nebo zvolna přejít) do další fáze. Stává se však také, že se snoplavec objeví zpět na začátku snu nebo se propadne do limba. Pokud se mu ale podaří snem proplout až na jeho konec, něco cenného (kromě samotné znalosti) získá a sen se rozplyne. Snoplavec se posléze ocitne zpátky na Snových pláních, odkud se do snu dostal.

Snové pláně jsou oproti snovým kapsám nesmírně rozlehlé. Je to společný prostor snících, který vyplňuje vše mezi snovými kapsami, a můžeme tu vedle sebe najít pohádkový les s vílami a futuristické velkoměsto plné létajících aut. Na Snových pláních se pohybují zejména snoplavci, kteří se tu můžou potkávat, spáči je obvykle nanejvýš jen krátce zahlédnou, než se propadnou hlouběji do snu.

Ze Snových plání lze do hlubokých snů vstupovat takzvanými branami. Vzhledově může jít o jakýkoli druh přechodu nebo hranice, od dveří a vrat přes vstupy do jeskyní až po jezírka, do nichž je potřeba skočit. Podoba bran se často odvíjí od prostředí, ve kterém se nachází, ale nemusí tomu tak být vždy. Brány vznikají spontánně, není znám způsob, jak nějakou vytvořit nebo naopak uzavřít. Až na výjimky bývají brány většinu času neprůchozí a aktivují se jen relativně zřídka – typicky jednou za několik dnů až týdnů na několik hodin. 

Pro vstup do snu skrz aktivní bránu je vždy potřeba správný klíč. Skrz neaktivní bránu projít nelze. 

Z neznámých důvodů se brány mají často tendenci shlukovat. Místům, kde se jich nachází větší množství, se říká uzly a jsou to nejstabilnější místa na Snových pláních. Vzhledově je každý uzel jiný, všechny jsou ale přirozená shromaždiště a místa setkávání snoplavců a někteří tam mohou žít i dlouhodobě (vracet se po každém usnutí).

Na rozdíl od hlubokých snů nemají Snové pláně tendenci se neustále vracet do určité podoby. Díky tomu je možné některá místa trvale měnit. V mnoha uzlech tak mohly vzniknout sklady, ošetřovny, hospody nebo jiná infrastruktura pro podporu snoplavců. 

Jedním z nejdůležitějších uzlů je ten v Lučkovicích

Zatímco na Snových pláních se snoplavci pohybují v podobě tzv. snových persón, tedy vypadají a působí odpovídajícím způsobem, ve snových kapsách můžou být vnímáni velmi odlišně.

Bytosti hlubokých snů sice snoplavce mohou brát tak, jak se vyskytují na Snových pláních, ale daleko častěji je vidí jako někoho jiného – dítě, příšeru, strom… Může se také stát, že snová bytost vnímá snoplavce v jeho snové persóně, ale zahrne ho ve snu do nějaké role – jeho matky, šerifa nebo nechvalně známého sériového vraha.

Jak se chovat v jednotlivých snech může být velmi různorodé.

Správnému rozklíčování úvodní situace mohou pomoci tzv. snáře. Jedná se o soupis jevů, které znamenají totéž napříč všemi sny v daném uzlu. Ve snáři se například můžete dozvědět, že pokud vám ve snu přeběhne přes cestu černá kočka, znamená to, že klíčové postavy v daném snu skrývají tajemství.

Tyto vědomosti a zkušenosti jsou většinou uchovány v uzlu v ekvivalentu knihovny.