Dobrodruzi


Jsou to jednotlivci, zpravidla však skupiny lidí (či jiných ras), které spojuje touha po dobrodružství. Dosáhnout něčeho velkého. Něčeho, co jim přinese slávu, bohatství a nejlépe oboje. Všichni začínají od zdánlivých maličkostí, jako je třeba pomoc farmáři zahnat vlky, kteří mu plení stádo. I tyto malé činy mají velké důsledky. Dobrodruzi totiž chtějí překonávat stále větší výzvy, a tak to, co začalo jako ochrana ovcí v ohradě, může vést k záchraně království před invazí démonů. Běžní obyvatelé měst a vesnic dobrodruhy vyhledávají a rádi si nechají pomoci.

Dobrodruhování má základ ve třech pilířích

  • Průzkum – Jedná se vlastně o pohyb. Ať už ve městě, kde se družina chce porozhlédnout po práci, nebo volnou přírodou v naději, že narazí na ruiny, které ještě nikdo neprozkoumal. Průzkum je něco, co je potřeba podniknout, aby našli dobrodružství.
  • Sociální interakce – Při plnění nejrůznějších úkolů, nebo už při samotném zadávání úkolu, může být důležité umět komunikovat. Ať už o odměně nebo samotné splnění úkolu může spočívat v tom někoho o něčem přesvědčit.
  • Boj – Když selže sociální interakce, tak zpravidla přichází boj. Někdy je boj to první k čemu se dobrodruzi uchýlí. Ne vždy jsou následky takového jednání uspokojivé.

Mnoho hrdinů se sdružuje do nejrůznějších cechů dobrodruhů. Odměny pak nejsou tak velké, ale odpadá hledání dobrodružství a úkolů a když jde do tuhého, cech drží při sobě.